na zdjęciu znajdują się osoby dorosłe i dzieci ubrane na żółto

W ramach projektu „Naturalnie Eko”, koordynowanego przez Gminę Łącko, zorganizowany został konkurs, którego celem było zachęcenie osób młodych do promowania postaw proekologicznych. W konkursie mogły wziąć udział dzieci wraz z opiekunami wszystkich klas szkół podstawowych i grup przedszkolnych z terenu Gminy Łącko, które zostały zgłoszone do projektu. Łącznie na konkurs wpłynęło 19 prac, a w ich przygotowanie zaangażowało się ponad
160 osób.

Grupa „Pszczółki” wraz z wychowawczyniami p. Anną Muszyńską i p. Anną Pustułką zdobyła I miejsce w kategorii grupowej i wygrała nagrodę główną, jaką był vouczer na wycieczkę.

Cała grupa została zaangażowana w zadania konkursowe, w ramach których przeprowadzony został cykl zajęć dotyczących ochrony środowiska. Zwieńczeniem akcji był Happening ekologiczny, podczas którego dzieci skandowały hasła ekologiczne i śpiewały
„Eko-piosenki”, rozdawały też swoim starszym kolegom i koleżankom własnoręcznie wykonane „Eko-ulotki”. Wszystko to zostało udokumentowane w formie filmu pt. „Nie wyrzucaj-wykorzystaj, trochę pomyśl i skorzystaj”, który wziął udział w konkursie i zdobył pierwszą nagrodę.