Pani Dyrektor SCUW w Łącku - Lucyna Citak wraz z nagrodzonymi uczniami.

sprawozdanie…