Drugi tydzień kwietnia w Gminie Łącko przebiegł pod znakiem międzyszkolnego konkursu „Empoliada” organizowanego przez Urząd Gminy Łącko we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. Partnerem konkursu był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Zmagania odbyły się w Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.
Do rywalizacji zgłosiło się 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, a były to ZSP w Jazowsku, SP w Obidzy, SP w Zagorzynie, SP w Szczereżu, SP w Zarzeczu i ZSP w Łącku. Szkoły reprezentowane były przez pięcioosobowe delegacje uczniów.
W czasie pierwszego etapu, który odbył się 8 kwietnia 2024 r., uczniowie wypełniali test wiedzy składający się z 30 pytań zamkniętych. Punkty podopiecznych każdej ze szkół były sumowane, co pozwoliło na wyłonienie dwóch szkół, które uzyskały największą ilość punktów. Uczniowie ze zwycięskich szkół awansowali do drugiego etapu konkursu.
W drugim etapie zmierzyli się uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku, którzy uzyskali 101 punktów oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, którzy uzyskali 104 punkty.
Finał miał miejsce 12 kwietnia 2024 r. i miał on postać drużynowego turnieju wiedzy przeprowadzonego w formie ustnej. Każda z drużyn wybrała swojego lidera, który po skonsultowaniu odpowiedzi na pytanie z członkami swojego zespołu miał zadzwonić dzwonkiem i odpowiedzieć na pytanie. Po rundzie 15 pytań nastąpił remis. Następnie zorganizowano dogrywkę polegającą na wspólnych odpowiedziach pisemnych każdej z drużyn na 6 pytań.
W wyniku dogrywki zwyciężyła szkoła w Zagorzynie, która zdobyła 5 punktów, a szkoła w Jazowsku 4.
Gratulujemy.