„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”  

Od kwietnia 2024 r. ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie.
W tym roku z dotowanych lekcji pływania, skorzysta 106 uczniów z wszystkich szkół. Z naszej szkoły 21.
Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem instruktorów, uczyć się będą pływać na Pływalni Limanowskiej.
Zaplanowanych jest 6 wyjazdów.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.