Uczniowie z kl. VIIa i VIIb odbyli 09 maja wycieczkę do Oświęcimia, gdzie pod opieką przewodnika zwiedzali muzeum utworzone w 1947r. staraniem byłych więźniów w celu zachowania „po wsze czasy” pozostałości po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau. Jest to Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów. Uczniowie mogli zobaczyć obiekty budowlane, ruiny, autentyczne drogi, rampę, ogrodzenia, a także archiwalia, które przetrwały ewakuację obozu oraz zbiór ponad stu tysięcy obiektów ruchomych (m. in. walizki, buty i przedmioty więźniarskie, a także przedmioty pochodzenia esesmańskiego).

W 1979 cały obszar Muzeum wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO