W czerwcu Szkoła Podstawowa w Zagorzynie otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”. Całkowity koszt zadania wyniósł 31 250 zł, z czego 25 000 zł stanowi dotacja, a 6 250 zł wkład własny .
Z otrzymanych środków finansowych zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne jadalni i przylegającego do niej punktu wydawania posiłków.