WNIOSEK-DO-ODDZIAŁU-PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA-zał.1

OŚWIADCZENIE-O-WIELODZIETNOCI-zał.2

OŚWIADCZENIE-O-SAMOTNYM-zał-3

OŚWIADCZENIE-O-ZATRUDNIENIU-zał-.4

OŚWIADCZENIE-O-KON.-RODZEŃSTWA-zał.nr-5

OŚWIADCZENIE-O-LOK.-zał.nr-6

-WNIOSEK KL.1 Załącznik nr 9 spoza obwodu

OŚWIADCZENIE-O-MIEJSCU-ZAM.-KL.1

ZGŁOSZENIE-KL.1-Załącznik-nr-8

.WNIOSEK ŚWIETLIA 24-25

REGULAMIN rekrutacji 24-25