Projekt „Już pływam” –  realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Grupa młodzieży pozująca przed pływalnią w Limanowej

Młodzież szkolna pływająca w basenie

Młodzież szkolna pływająca w basenie

W Gminie  Łącko  od  kwietnia 2024 r. do  maja 2024 r. realizowany jest projekt pod nazwą: „Już pływam”,  dofinansowany ze środków  budżetu Województwa Małopolskiego. Również i nasza szkoła objęta została tym projektem. Uczestniczy w nim 24 uczniów klas szóstych, a zajęcia szkoleniowe odbywają się  na Pływalni  Limanowskiej.

Uczestnicy podzieleni są  na dwie grupy, a nauka pływania prowadzona jest przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników zatrudnionych na Pływalni.

Projekt  „Już pływam” ma na celu zachęcić dzieci do uprawiania sportu i rekreacji, co niewątpliwie będzie kształtować ich  charakter, uczyć wytrwałości, cierpliwości i samodyscypliny. Ponadto jego zadaniem jest uczenie młodych ludzi mądrego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego, jak również promowanie bezpiecznego zachowania się w wodzie. Projekt sprzyja także upowszechnianiu kultury fizycznej i promowaniu aktywności ruchowej w regionie   Małopolski, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Zdjęcie 1: Uczniowie przed wejściem na pływalnię.

Zdjęcie 2: Rozgrzewka przed pływaniem.

Zdjęcie 3: Nauka pływania.