Klasa I

Wymagania edukacyjne dla edukacji wczesnoszkolnej- klasy I

kryteria-oceniania-ucznia-klasy I

język angielski klasy I

 

Klasa II

Wymagania edukacyjne dla edukacji wczesnoszkolnej- klasy II

kryteria-oceniania-ucznia-klasy-II

język angielski kl. II

Klasa III

Wymagania edukacyjne dla edukacji wczesnoszkolnej- klasy III

kryteria-oceniania-ucznia-klasy III

język angielski kl . III

Klasa IV

język polski IV

język angielski IV

matematyka IV

historia IV

informatyka IV

muzyka IV

technika IV

religia IV

przyroda IV

wychowanie fizyczne IV

Klasa V

język polski V

język angielski V

matematyka V

historia V

muzyka V

technika V

biologia V

geografia V

informatyka V

plastyka V

religia V

wychowanie fizyczne V

Klasy VI

język polski VI

język angielski VI

matematyka VI

historia VI

muzyka VI

technika VI

biologia VI

geografia VI

informatyka VI

plastyka VI

religia VI

wychowanie fizyczne VI

Klasy VII

język polski VII

język angielski VII

język niemiecki VII

matematyka VII

historia VII

muzyka VII

biologia VII

geografia VII

informatyka VII

plastyka VII

religia VII

chemia VII

fizyka VII

wychowanie fizyczne VII

Klasa VIII

język polski VIII

język angielski VIII

język niemiecki VIII

matematyka VIII

historia VIII

biologia VIII

geografia VIII

informatyka VIII

religia VIII

wiedza o społeczeństwie VIII

fizyka VIII

chemia VIII

edukacja dla bezpieczeństwa VIII

wychowanie fizyczne VIII