Rozmowa na temat losów Ojczyzny.

Rozmowa na temat losów Ojczyzny.

sprawozdanie – 11 listopada