Informujemy, że w naszej placówce realizowany jest projekt pn.: „Modernizacja toalety pod potrzeby osób z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej w Jazowsku oraz budowa podjazdu” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy „PFRON” a Gminą Łącko zawarto 30 października 2023 r. Termin realizacji zadania: do 31 marca 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 90 416,31 zł

Całkowita wartość zadania: 113 022,31 zł

Realizacja projektu pozwoli zapewnić dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami tj:

  • ruchową – budowa podjazdu i adaptacja toalety
  • niewidomym i niedowidzącym – oznaczenia toalety (wypukłe oznaczenia do przemieszczanie się; oznaczenia z treścią Brajla).