Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Roczny plan pracy szkoły 2023-2024

Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024

Kalendarz pracy szkoły – rok szkolny 2023/2024

Godziny dostępności – terminy konsultacji nauczycieli – 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Standardy ochrony małoletnich – dokument

Standardy ochrony małoletnich – prezentacja – dla rodziców

Standardy ochrony małoletnich – prezentacja dla uczniów