Rekrutacja do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku na rok szkolny 2024/2025 – dokumentacja

Terminy rekrutacji do przedszkola 

 

Wniosek

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku

Oświadczenie dotyczące lokalizacji miejsca zatrudnienia rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnym transportem

 

Po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów:

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego):

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego