Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku

1. Rafał Gałysa – dyrektor
2. Ewa Jawor – wicedyrektor
3.Mariusz Adamczyk
4. Małgorzata Bober
5. Karolina Citak
6. Kinga Dudczak
7. Marzena Fąfrowicz
8. Aleksandra Florian
9. Wioletta Gałysa
10. Mariusz Godek
11. Marta Górska
12. Kazimierz Górski
13. Grażyna Grońska
14. Rozalia Grońska
15. Mirosław Hejmej
16. Jolanta Jarek
17. Magdalena Jasiurkowska
18. Sylwia Jaworska
19. Natalia Jeziorek
20. Iwona Jop
21. Elżbieta Kalicińska
22. Mariola Kozioł-Rusnarczyk
23. Monika Kulig
24. Agnieszka Kwaśniowska
25. Małgorzata Kwit
26. Natalia Kyrcz
27. Magdalena Leszko
28. Maria Leszko
29. Klaudia Malinowska
30. Bogusława Matusiewicz-Faron
31. Edyta Miechur
32. Maria Obrzud
33. Mateusz Odziomek
34. Mirosław Papier
35. Iwona Piszczek
36. Sylwia Plata
37. Mirosława Potoczek
38. Jolanta Pytel
39. Bożena Rajczak
40. Paulina Szado
41. Renata Szczurek
42. Kartarzyna Wierzbicka-Słowik
43. Danuta Wyrostek
44. Jadwiga Zygadło