Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku

Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko

tel.: 18-44-47-012

e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl

bip.malopolska/zspjazowsko