Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku

Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko

tel.: 18-44-47-012

e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl

bip: bip.malopolska.pl/zspjazowsko

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-88991-33079-HGSEW-26