Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia SKS organizowane i finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Urzędem Gminy Łącko. Zajęcia te organizowane są dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut, zarówno dla grupy dziewcząt, jak i chłopców i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Celem programu jest:

– stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
– stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
– zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
– optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
– promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
– wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.