Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku informuje, że od 12.02.2024 r. do 08.03.2024r. trwać będą zapisy dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek prosimy składać w sekretariacie Szkoły.

Zgłoszenie dziecka do klasy I (z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025