Kontakt:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku
Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko
tel.: 18-44-47-012
e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl