Osiągnięcia przedmiotowe i artystyczne

Osiągnięcia sportowe:

Igrzyska dzieci

Igrzyska dzieci i młodzieży