Od czerwca br. Nasza Szkoła realizuje projekt pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego uczęszczających do 5 szkół podstawowych i 3 trzech gimnazjów podległych pod Gminę Łącko w okresie od II kw. 2017 do IV kw. 2018r. Działania: Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych; Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych; Zakup wyposażenia do pracowni informatycznej dla szkół; rozwój kompetencji zawodowych kadr.

Uczniowie  naszej Szkoły z klas gimnazjalnych uczestniczą w:

– zajęciach grupowych z matematyki (5 grup)

– zajęciach rozwijających z matematyki dla uczniów zdolnych (1 grupa)

– kołach z zakresu przedmiotów przyrodniczych (2 grupy)

– kole z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych (1 koło)

– zajęcia z nauki programowania (1 koło)

W ramach projektu w naszej Szkole jedna salę lekcyjną przekształcono w nowoczesną multimedialną pracownię z dostosowanym umeblowaniem, zamontowaną tablicą interaktywną, bezprzewodowym i przewodowym dostępem do Internetu. W pracowni znajduje się 26 laptopów i szafa do ich przechowywania i ładowania.

Ponadto pracownie matematyczne, biologiczną oraz fizyczno-chemiczną wyposażono w liczne pomoce naukowe, które zapewne pozytywnie wpłyną na atrakcyjność zajęć i osiągane efekty nauczania.