Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja do przedszkola przebiegać będzie wg ustalonego harmonogramu – terminy postepowania rekrutacyjnego

Wniosek i oświadczenia można składać w Przedszkolu w dniach od 12.02.2024 do 08.03.2024 w godzinach od 8.00-15.00.

 

Wniosek 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku

Oświadczenie dotyczące lokalizacji miejsca zatrudnienia rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnym transportem

 

Po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów:

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego):

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego