Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku informuje, że w dniach od 12.02.2024 do 08.03.2024, w godz.8:00 – 15:00 przyjmowane będą w sekretariacie szkoły zgłoszenia dzieci lub wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do klas pierwszych przebiegać będzie wg zamieszczonego poniżej harmonogramu:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Formularze rekrutacyjne można pobrać poniżej lub sekretariacie szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy I (z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

 

Dla uczniów mieszkających od szkoły w odległości większej niż 3 km:

Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnym transportem