Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.
W ramach DBI w naszej szkole przeprowadzone zostaną konkursy:
• na plakat promujący akcję,
• na najciekawszą prezentację,
• na stronę internetową.
Klasy IV-V- plakat wykonany dowolną techniką,
Klasy VI-VIII- prezentacja w programie PowerPoint, 20-25 slajdów; uczniowie klas VII-VIII mogą również wykonać stronę internetową z wykorzystaniem języka HTML.
Prace należy składać do 10 marca. Zachęcamy do udziału w konkursach.