W Szkole Podstawowej w Szczereżu zainicjowano Gminny Konkurs Wiedzy o Patronie Roku. W bieżącym roku kalendarzowym wybrano rodzinę Ulmów. Głównym celem wydarzenia było rozpowszechnienie wiedzy o błogosławionej rodzinie, propagowanie wartości dobra, piękna oraz prawdy i kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka. Konkurs stał się okazją, by podkreślić wartość rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Konkurs został objęty patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: plastycznej, dla młodszych uczniów oraz wiedzy dla uczniów z klas IV- VIII. W konkursie wiedzy zorganizowanym 12 marca 2024 r. wzięło udział 11 uczestników ze szkół podstawowych Gminy Łącko. Jego laureatami został uczeń naszej szkoły Bartosz Jawor – ZSP w Jazowsku, który zajął I miejsce.

Komisja konkursowa spośród 14 nadesłanych prac plastycznych wybrała trzy najpiękniejsze, przedstawiające bł. rodzinę Ulmów. Trzecie miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Karolina Kołodziej. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych naukowo-artystycznych sukcesów.

M.O