W marcu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i pamiętamy o tych, którzy pomimo zakończenia II wojny światowej nie złożyli broni, lecz podjęli walkę o wolność Polski od terroru komunistycznego, narzuconego nam przez ZSRR.

Aby uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, zwłaszcza walczących na terenie szeroko rozumianej Sądecczyzny, w naszej szkole został zorganizowany Szkolny Konkurs Historyczny „Sądeccy Żołnierze Wyklęci”. Udział w nim mogli wziąć uczniowie z klas V-VIII.

Uczestnicy musieli zapoznać się z działalnością niektórych grup operujących na terenie Sądecczyzny: PPAN i jej oddziału „Żandarmeria”, oddziału partyzanckiego „Żandarmeria AK” (oddział „Grom”), „Żandarmeria NSZ”, „Huragan”, „Grot”, „Zemsta”, „Błyskawica”. Ponadto uczniowie obowiązani byli wykazać się znajomością biografii księdza Władysława Gurgacza, Stanisława Pióry, Mariana Mordarskiego i Stanisława Piszczka, jak również umiejętnością rozpoznawania skrótów nazw i kojarzenia konkretnych akcji Wyklętych.

Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania, bowiem udział w nim wzięło aż 40 uczniów!
Test konkursowy wcale nie należał do łatwych, a mimo to wielu uczestników zaprezentowało bardzo wysoki poziom wiedzy.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Milena Klimek 5b, Julia Szkaradek 5b, Zofia Bober 7a
II miejsce: Alan Szewczyk 5a, Karolina Biel 5b, Alicja Staśko 6a
III miejsce: Damian Smoroń 7a

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom.
Wasz udział w konkursie i osiągnięte wyniki świadczą nie tylko o godnym pochwały podejściu do obowiązków, ale również – a może przede wszystkim – o tym, jak duże znaczenie ma dla Was historia naszej Małej Ojczyzny.

NK