W dniach 26-27 marca 2024 r. odbyło się rozdanie nagród uczestnikom Szkolnego Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych.
W konkursie wzięły udział 44 osoby – dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku.
Największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria „Pisanka współczesna” (26 prac) i „Palma Wielkanocna” (15 prac).
Komisja dokonała oceny prac uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym, kultywowanie tradycji regionalnej.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniała prace w trzech kategoriach.

W kategorii pisanki tradycyjnej:

I miejsce:

Łucja Bober – Klasa 0a

II miejsce:

Nikola Bober – Przedszkole grupa IV

III miejsce:

Dawid Szczepaniak – Klasa 0a

W kategorii pisanki współczesnej:

I miejsce:

Amelia Majerska – Przedszkole grupa V

Magdalena Gierczyk – Przedszkole grupa IV

II miejsce:

Konrad Słowik – Klasa Ia

Milena Klimek – Klasa Vb

III miejsce:

Milena Zięba – Klasa IIb

Amelia Rams – Przedszkole grupa III

Wyróżnienia:

Igor Job – Przedszkole grupa III

Magdalena Klimek – Klasa 0b

Jakub Dychała – Klasa 0a

Anna Wnęk – Klasa Vb

W kategorii plamy wielkanocnej:

I miejsce:

Lidia Ślaz – Klasa IIIa

II miejsce:

Zofia Mikołajczyk – Przedszkole grupa V

III miejsce:

Igor Job – Przedszkole grupa III

Wyróżnienia:

Borys Stec – Przedszkole grupa V

Joanna Stec – Klasa 0a

Piotr Sajdak – Klasa Vb

Adrian Sajdak – Klasa VIIb

Klaudia Faron – Klasa Vb

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie jednocześnie gratulując wszystkim uczestnikom wykonania prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jesteśmy wdzięczni Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych.

M.L.

wystawa palm i pisanek konkursowychpalmy i pisanki wielkanocne