Uczniowie naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w projekcie „Już pływam”, który realizowany jest przez Gminę Łącko przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego.

Głównym celem programu jest popularyzacja nauki pływania oraz poznanie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Ważnym aspektem akcji jest również propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, sportowej rywalizacji oraz upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach programu nasi uczniowie uczestniczą pod czujnym okiem instruktorów w sześciu dwugodzinnych zajęciach na pływalni w Limanowej.