W dniu 29.04.2024 r. odbył się Szkolny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Celem konkursu było upowszechnianie twórczości regionalnej, rozwijanie uzdolnień, propagowanie gwary łąckiej, rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz kulturę żywego słowa.
Jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz IV-VIII. Pod uwagę brano dobór repertuaru, czystość gwary, sposób mówienia, oddania emocji oraz dykcję.
Bardzo nam miło, że swoją obecnością zaszczycił nas Pan Sławomir Gałysa – człowiek prężnie kultywujący zwyczaje naszego regionu, wieloletni członek Związku Podhalan oddział Łącko, obecnie członek Zarządu ZP Łącko, członek Zespołu Regionalnego „Kiyrpecki” z Łącka, autor i reżyser sztuk teatralnych ukazujących zwyczaje Ziemi Łąckiej.
W składzie komisji konkursowej zasiedli: Pan Sławomir Gałysa, Pani Bogusława Matusiewicz-Faron oraz Pani Natalia Kyrcz.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury wyłoniło zwycięzców:
-kategoria kl. I-III
I miejsce: Weronika Biel, kl. III b
II miejsce: Mateusz Psonak, kl. II a,
III miejsce Anastazja Kościółek, kl. II b.

-kategoria kl. IV-VIII
I miejsce: Julia Szkaradek, kl. V b,
II miejsce: Klaudia Faron, kl. V b,
III miejsce: Eliza Kapłon, kl. V b.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów. Bardzo się cieszymy, że chcecie podtrzymywać kulturę naszego regionu – w myśl hasła: „Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny”.
Do Gminnego Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych zakwalifikowane zostały: Julia Szkaradek i Klaudia Faron.