Uczeń naszej szkoły z kl. VIa – Bartosz Jawor – zdobył tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom”.

Bartosz wykazał się dużą wiedzą, niemalże bezbłędnie rozwiązując test w pierwszym etapie konkursu, dotyczący działalności Armii Krajowej oraz Akcji „Burza”. Dzięki świetnemu wynikowi nasz uczeń zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu. Mogło wziąć w nim udział nie więcej niż 400 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie szkolnym.
Etap rejonowy polegał na napisaniu zgodnej z tematem konkursu pracy twórczej, w oparciu o różnego rodzaju źródła historyczne.
Bartosz swoją pracę poświęcił operującemu na terenie Beskidu Sądeckiego i Gorców Oddziałowi Partyzanckiemu „Wilk” AK, czym zdobył uznanie komisji i otrzymał kwalifikację do etapu wojewódzkiego konkursu. Ten etap przeznaczony był dla nie więcej niż 100 uczestników konkursu i polegał na ustnej odpowiedzi na temat omówionego w pracy zagadnienia oraz zaprezentowaniu szczegółowej wiedzy z zakresu działalności Armii Krajowej w regionie.

Bartosz osiągnął wspaniały wynik i zdobył tytuł LAUREATA KONKURSU, a więc znalazł się wśród 26 najlepszych uczniów z całej Małopolski!

W dniu 24.05.2024r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie odbyła się uroczysta gala na zakończenie Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom”.
Bartosz Jawor wraz z rodzicami wziął udział w tym wydarzeniu i odebrał zaświadczenie laureata oraz nagrody rzeczowe.

Składamy wielkie gratulacje Bartoszowi i Jego Rodzicom. To wielkie szczęście mieć tak utalentowanego Syna!

N.K.