Maj, jak co roku, stał pod znakiem egzaminów. Nie tylko uczniowie klas ósmych zmagali się z egzaminem ósmoklasisty, ale również uczniowie klas IV mieli swój pierwszy egzamin na kartę rowerową. Podczas części teoretycznej egzaminu na kartę rowerową uczniowie musieli wykazać się wiadomościami z zakresu wiedzy ogólnej o ruchu drogowym dotyczącej rowerzystów i pieszych, jak również udzielania pierwszej pomocy. Kulminacją starań uczniów chcących uzyskać kartę rowerową, był egzamin praktyczny na kartę rowerową, który odbył się na miasteczku rowerowym w Barcicach. Podczas tego egzaminu, uczniowie musieli się wykazać umiejętnością jazdy na rowerze, stosując się do umieszczonych tam znaków, jak również panujących warunków drogowych, natężenia ruch, czy do poleceń osoby kierującej ruchem na skrzyżowaniu.
W jednym, jak i w drugim przypadku, uczniowie wspaniale poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi i z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że od dziś po drogach Jazowska i nie tylko, będzie jeździć pełnoprawnie 30 uczniów znających i stosujących przepisy ruchu drogowego.

Gratulujemy Wam, Waszego pierwszego PRAWA JAZDY.

 

 

K.G.