Jak co roku, w drugą sobotę września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Jest to dzień, który ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych.

Podczas Międzynarodowego Dnia Pierwszej Pomocy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty, szkolenia i demonstracje, które mają na celu edukację społeczeństwa na temat pierwszej pomocy. Jest to okazja do nauki podstawowych zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz zachęcania ludzi do zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z pierwszą pomocą.

W naszej szkole obchody Dnia Pierwszej Pomocy odbywały się w formie zajęć w poszczególnych klasach. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w pogadankach oraz quizach interaktywnych na temat podstawowych zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Celem tych spotkań było poszerzanie wiedzy związanej z pierwszą pomocą zwłaszcza wśród najmłodszych uczniów.

K.P.