1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy

2. Statut Szkoły Podstawowej w Kadczy

3. Statut Przedszkola Samorządowego w Kadczy

4. Program wychowawczo- profilaktyczny – rok szkolny 2023/2024

5. Regulamin wycieczek szkolnych

6. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

7. Szkolny zestaw programów nauczania – rok szkolny 2023/2024

8. Szkolny zestaw podręczników – rok szkolny 2023/2024

9. Kalendarz organizacji roku szkolnego 2023/2024

10. Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2023/2024

11. Standardy ochrony małoletnich-2023/2024  

12. Standardy ochrony gazetka dzieci młodsze i lub uczniowe SPE