Portret Patrona Szkoły - bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bł. Kard. Stefan Wyszyński

Urodzony 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli. Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1924 r. Od 1930 r. prowadził pracę duszpasterską w diecezji włocławskiej. W 1946 r. otrzymał nominację na biskupa lubelskiego, a w 1948 r. na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego – Prymasa Polski. W 1953 r. został powołany do godności kardynalskiej. Wobec zagrożenia niezależności Kościoła w Polsce wypowiada 8 maja 1953 r. ”non possumus” – ”nie możemy” /memoriał Episkopatu do Rządu/. W nocy z 25/26 września 1953 r. zostaje aresztowany. W więzieniu przygotował dziewięcioletnią nowennę przed 1000-leciem chrześcijaństwa. Uwolniony podejmuje na nowo 26 października 1956 r. obowiązki pasterskie.
Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Został pochowany w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął Prymas Polski Józef Glemp 20 maja 1989r. Rok 2001 został ogłoszony rokiem poświęconym Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, w Jego 100 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci.

Kalendarium nadania imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

  • 08.06.2001 r. – uchwała Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego o rozpoczęcie starań o nadanie szkole imienia Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego
  • 19.12.2001 r. – otrzymanie zezwolenia i błogosławieństwo ks.bp. Wiktora Skworca
  • 08.03.2002 r. – podjęcie uchwały przez Radę Gminy Łącko w sprawie nadania imienia
  • 29.05.2002 r. – uroczystość nadania imienia Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego. Msza św. z udziałem zaproszonych gości, poświęcenie tablicy pamiątkowej.