Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024:

p.o. Dyrektor Szkoły – mgr Celina Świebocka

Wychowawcy:

Oddział Przedszkolny 4-6 latki – mgr Ewa Fałowska, mgr Małgorzata Hyclak

Klasa I – mgr Małgorzata Domeradzka

Klasa II – mgr Stanisława Gawlik

Klasa III – mgr Katarzyna Ziaja-Szwarkowska

Klasa IV – mgr Renata Plata

Klasa V – mgr Anna Jasiurkowska-Kwaśniewicz

Klasa VI – mgr Anna Szwarkowska

Klasa VII – mgr Krystyna Dziedzic

Klasa VIII – mgr Krzysztof Duda

 

Świetlica: mgr Małgorzata Hyclak, mgr Anna Karasińska, mgr Renata Plata, mgr Krystyna Dziedzic, mgr Anna Szwarkowska

Psycholog szkolny: mgr Aleksandra Gabryś

 

Przedmioty:

mgr ks. Bieś Piotr – religia

mgr Domeradzka Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

mgr Duda Krzysztof – wychowanie fizyczne, technika

mgr Dziedzic Krystyna – historia, matematyka, informatyka

mgr Fałowska Ewa – wychowanie przedszkolne, terapia logopedyczna

mgr Gawlik Stanisława – edukacja wczesnoszkolna

mgr Górska Marta – fizyka

mgr Karasińska Anna – zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny, zajęcia logopedyczne

mgr Klag Elżbieta – chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Kyrcz Natalia – wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Hyclak – wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Matusiewicz Piotr – muzyka

mgr Olszak Kinga – geografia

mgr Plata Renata – matematyka

mgr Porębska Karolina – język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Rajczak Bożena – religia

mgr Szwarkowska Anna – język polski, przyroda, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szwarkowski Stanisław – wychowanie fizyczne

mgr Świebocka Celina – język niemiecki, doradztwo zawodowe

mgr Ziaja-Szwarkowska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka