Europejski program eTwinning

Europejski program eTwinning2024-02-04T08:02:57+01:00

Program eTwinning w naszej szkole

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Program poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  • Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi, z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  • Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  • Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
  • Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.
  • Współpraca – działania opierają się na wspólnie opracowanym planie, nastawione są na ścisłą współpracę i tworzenie rezultatów będących efektem pracy wszystkich partnerów. Dzięki takiemu podejściu projekty rozwijają niezwykle istotne kompetencje społeczne, uczą efektywnej komunikacji, otwartości na różnorodność i kreatywności podczas szukania nowych rozwiązań.

Ważniejsze aktywności

W dniu 22 grudnia społeczność naszej szkoły wraz z uczniami ze szkół partnerskich stworzyła niezapomnianą atmosferę, śpiewając razem kolędy i składając sobie serdeczne życzenia zdrowych i radosnych świąt.

Niezwykła chwila nadeszła, gdy połączyliśmy się wirtualnie z uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Brzozowej. Razem śpiewaliśmy kolędy „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W ubiegłym tygodniu przygotowaliśmy i wysłaliśmy do naszych partnerów kartki świąteczne, a otrzymane od nich życzenia sprawiły nam wiele radości. Wszystkie te działania wpisują się w kontekst naszego projektu eTwinning pod nazwą 'Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie zakończą się przyjaźnią: współpraca szkół Wyszyńskiego’.

O godzinie 11:30 nawiązaliśmy również połączenie z uczniami szkoły specjalnej w Berlinie i wspólnie zaśpiewaliśmy 'Jingle Bells’, a na zakończenie wymieniliśmy się życzeniami świątecznymi.

Te niezwykłe spotkania, pełne muzyki i radości, dowodzą, że nawet wirtualnie możemy tworzyć niezapomniane chwile świąteczne.”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkań!

Społeczność szkolna znajduje się na sali gimnazstycznej szkoły i bierze udział we wspólnym śpiewaniu kolęd ze szkołami partnerskimi z Brzozowej i Berlina

 

Kolaż zdjęć uczniów i prac

Kolaż zdjęć uczniów i prac

Klasa 7 bierze udział w innowacji pedagogicznej w ramach projektów eTwinning, której celem jest nie tylko poszerzenie umiejętności cyfrowych, ale także promowanie wartości związanych z dobrym zachowaniem w szkole i poza nią.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi w Grecji, Hiszpanii i Niemiec poprzez platformę European School Education Platform– eTwinning. Wspólna praca z rówieśnikami z różnych krajów dostarcza nie tylko nowych perspektyw, ale również umożliwia wymianę kulturową i społeczną.

Na lekcji wychowawczej uczniowie zaangażowali się w tworzenie e-booków, wykorzystując różnorodne funkcje oferowane przez aplikację „Book Creator”. Oprócz zdobywania umiejętności technologicznych, projekt skupił się na kształtowaniu postaw społecznych. Plakaty stworzone przez uczniów przekazują ważne przesłania dotyczące szacunku, empatii i odpowiedzialności w szkolnym otoczeniu.

Projekty takie, jak ten, nie tylko integrują społeczność szkolną, ale także stanowią cenne doświadczenie dla uczniów, przygotowując ich do wyzwań współczesnego świata.

eBook „Szkolny savoir-vivre”

Dziesięciu uczniów klasy siódmej podczas lekcji w sali konputerowej obserwuje prezentowane materiały na tablicy interaktywnej przez wychowawczynię

W ramach innowacji pedagogicznej oraz międzynarodowego projektu eTwinning pod tytułem „Sportwinning” przedszkolaki i uczniowie klasy III zaangażowali się w tworzenie zakładek do książek o tematyce sportowej. Wysłano je następnie do dzieci uczestniczących w projekcie z innych szkół i przedszkoli.

Aktualnie przedszkolaki i uczniowie klasy III intensywnie pracują nad kolejnymi aktywnościami, o których będziemy informować wkrótce.

Kolaż zdjęć przedstawiających dzieci z przedszkola oraz klasy III przygotowujące zakładki do książek o tematyce sportowej

AKtywności w ramach projektuu Sportwinning