2010 r.

wygląd szkoły w 2011 roku

2011 r.

wygląd szkoły w 2013 roku

2013 r.

 

Szkoła znajduje się w centrum wsi. Przechodziła ona różne koleje. Pierwsza, niewielka, jednoklasowa szkółka została wybudowana w 1890 r. Uczył jeden nauczyciel. Stopniowo ulegała modernizacji i reorganizacji. Powstało siedem, a potem osiem klas szkoły podstawowej.

Kiedy w 1952 r. kierownikiem szkoły został S. Sojka dobudowano 2 sale lekcyjne oraz mieszkania dla 2 rodzin nauczycielskich.

Po objęciu kierownictwa przez mgr Stanisława Ciwińskiego w 1965 r. (kadencja: 01.09.1965 r. – 30.06.1986 r.) dalej rozbudowywano szkołę. Powstał drugi budynek z 4 salami lekcyjnymi i sala gimnastyczna. Poprawiła się także baza dydaktyczna.

W latach 1986 -1992, kiedy funkcję dyrektora pełni Antoni Krzeszowski (kadencja: 01.09.1986 r. – 31.08.1992 r.), szkoła uzyskała dalsze 4 nowe pomieszczenia.

Do roku 1998 nad modernizacją szkoły czuwa dyr. Jan Lizoń (kadencja: 01.09.1992 r.- 31.08.1998 r.).

Od roku 1998 do 2023 pracą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym kierował mgr Stanisław Szwarkowski.

W wyniku wprowadzenia 1 września 1999 r. reformy systemu edukacji nastąpiła reorganizacja sieci szkół. W Kadczy pozostały 2 oddziały przedszkolne (3-5- latki i 6-latki – oddział”0”) i 6 klas. Dalszą naukę uczniowie kontynuowali w Gimnazjum w Jazowsku. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło się wdrażanie reformy systemu edukacji, która przewidywała stopniowe wygaszanie gimnazjów,  dlatego z dniem 1 września 2017 r. nasza szkoła przekształciła się z sześcioletniej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.