Świetlica szkolna

TYGODNIOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY- od 29 stycznia 2024r.

 

Zajęcia w świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:

 • prowadzone są zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, w pełni realizując założone w nim cel;
 • są oparte o zatwierdzony miesięczny plan pracy świetlicy;
 • mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy.

Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:

 • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, lepienie plasteliną, itp.,
 • zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań korzystając przy tym z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

 1. Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej
 2. Karta zgłoszenia do świetlicy
 3. Regulamin świetlicy szkolnej