Rada Rodziców ZSP w Kadczy w roku szkolny 2023/2024

 • Przewodnicząca: Elżbieta Stolarska
 • Z-ca przewodniczącej: Elżbieta Sołtys
 • Sekretarz: Maria Stolarska
 • Skarbnik: Monika Tomasiak

Komisja rewizyjna

 • Przewodnicząca: Anna Potoniec
 • Członkowie: Renata Słowik-Krzak, Bożena Tomasiak, Ewa Świgoń

 

Rada oddziałowa w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy

 • Jolanta Olchawa
 • Monika Polakiewicz

Rady oddziałowe w Szkole Podstawowej w Kadczy

klasa I

 • Monika Tomasiak
 • Justyna Potoniec

klasa II

 • Renata Słowik-Krzak
 • Ewa Świgoń

klasa III

 • Bożena Majerska
 • Elżbieta Sołtys

klasa IV

 • Katarzyna Kołodziej
 • Monika Jagieła

klasa V

 • Elżbieta Stolarska
 • Agnieszka Kłak

klasa VI

 • Bożena Tomasiak
 • Małgorzata Owsianka

klasa VII

 • Anna Potoniec
 • Beata Tomasiak

klasa VIII

 • Andrzej Majerski
 • Maria Stolarska

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
57 8805 0009 0040 5469 3000 0010
W tytule przelewu należy podać imię (imiona) i nazwisko dziecka.