5 października w sali ratuszowej w Nowym Sączu obyła się uroczysta inauguracja XI edycji konkursu historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma” organizowanego przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądecczyzny i Fundację Sądecką.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy historycznej młodych ludzi na temat „małej ojczyzny” – Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
Patronat nad konkursem objęli w tym roku: prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki, Barbara Nowak – małopolska kurator oświaty, Marek Kwiatkowski – starosta nowosądecki oraz Ludomir Handzel – prezydent Nowego Sącza. W uroczystości wzięli także
udział wicemarszałek sejmu profesor Ryszard Terlecki oraz dyrektor sądeckiej delegatury Kuratorium Oświaty Adam Skwarło. Licznie zgromadzili się uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu nowosądeckiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. VII – Magdalena Lizoń i Julia Krzak wraz z opiekunką Krystyną Dziedzic.

K. Dziedzic