W dniu 10.10.2023 r. nasza szkoła była po raz  XXII  organizatorem Zlotu Turystyczno-Krajoznawczego „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu”.

Motto przewodnie tej edycji brzmiało: przez poznanie do umiłowania…

W wydarzeniu wzięło udział sześć szkół podstawowych Gminy Łącko, a były to:
Szkoła Podstawowa w Łącku, Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, Szkoła Podstawowa w Obidzy, Szkoła Podstawowa w Szczereżu, Szkoła Podstawowa w Jazowsku i Szkoła Podstawowa w Kadczy.

Tegoroczna edycja była zlokalizowana na górze Zyndrama, dlatego rozpoczęcie zlotu odbyło przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach. Na miejsce zlotu każda szkoła przybyła pieszo wybraną przez siebie trasą.

Zlot otworzyła Dyrektor naszej szkoły Pani Celina Świebocka. Swą obecnością zaszczycili nas; Pan Jan Dziedzina, wójt Gminy Łącko oraz przewodnicząca Rady Gminy Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek. Po otwarciu zlotu uczestnicy udali się na górę Zyndrama, gdzie po krótkim odpoczynku i posiłku regeneracyjnym wikariusz Parafii Łącko ks. Łukasz Serafin poprowadził różaniec przy asyście zgromadzonej młodzieży. Po modlitwie nastąpiła prezentacja grup zlotowych poprzez przedstawienie programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne szkoły. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wspólnej integracji biorąc udział zabawach sportowych.

Zlot zakończyła Pani Dyrektor, która podziękowała wszystkim za udział oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.