MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA.

Konkurs był adresowany do uczniów klas IV – VIII. Przebiegał w dwóch etapach:
I etap – eliminacje klasowe,
II etap – finał szkolny.

Etap szkolny odbył się 11 października 2023r. w  sali informatycznej. Piętnastu uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów podczas eliminacji klasowych (trzy pierwsze miejsca), rozwiązywało tabliczkę mnożenia na czas w aplikacji „Matematyczne Zoo – tabliczka mnożenia na czas”. Każdy miał trzy próby. Komisja zsumowała wszystkie uzyskane punkty i przyznała następujące miejsca:

I m. – Jacek Cebula kl. VIII

II m. – Antoni Jawor kl. VII

III m. – Anna Owsianka kl. VI

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

K. Dz.