W dniu 16 października 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy odbyła się próbna ewakuacja.

Celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zasadami postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia życia lub zdrowia. Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z układem dróg ewakuacyjnych. Pan Marek Jodłowski i druhowie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nadzorowali ćwiczenie, zapewniając jego bezpieczny i skuteczny przebieg. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z wozem strażackim, zdobywając wiedzę na temat sprzętu ratowniczego. Dzięki tym doświadczeniom uczniowie mogą lepiej zrozumieć trudną pracę strażaków. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem szkolnej społeczności.

Kolaż zdjęć przedstawia grupę uczniów  biorących udział w próbnej  ewakuacji

Kolaż zdjęć przedstawia grupę uczniów biorących udział w próbnej ewakuacji