W dniu 16 października 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i wszystkich pracowników szkoły z zasadami zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, zgodnie z układem dróg ewakuacyjnych budynków. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby opuściły budynek szkolny w kilka minut, a następnie zajęły wyznaczone dla nich miejsce na boisku szkolnym.
Nadzór nad sprawnym przebiegiem próbnej ewakuacji sprawował pan Marek Jodłowski oraz druhowie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadczy. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi ćwiczenia zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny i skuteczny, co przyczynia się do podniesienia świadomości wszystkich uczestników szkoły w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych. Na zakończenie ćwiczeń uczniowie mieli okazję zapoznać się z wozem strażackim. To doskonała możliwość dla nich, aby bliżej poznać sprzęt używany przez strażaków do ratowania życia i mienia w sytuacjach awaryjnych. . To również doskonała okazja do zadawania pytań i zdobywania cennych informacji na temat pracy strażaków oraz zasad bezpieczeństwa, które mogą być przydatne w przyszłości. Dzięki takiemu doświadczeniu uczniowie mogą lepiej zrozumieć i docenić trudną pracę i poświęcenie osób działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem szkolnej społeczności.

 

Próbna ewakuacja