W ramach projektu prowadzona jest w naszej szkole termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 2.

 

Zadania będą polegały na:

    • dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu (budynek 2),
    • dociepleniu ścian w gruncie (budynek 2),
    • wymianie okien (budynek 1 i 2) i drzwi (budynek 2)
    • oraz modernizacji CO (budynek 2).

 

LINK DO WIDEO

11 października Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina  odebrał w Krakowie promesę na kwotę 1 249 617,64 zł na zadanie pn. Termomodernizacja szkół w miejscowościach Kadcza i Zarzecze.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 388 464,09 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowi 90% wartości inwestycji.