elem wizyty było omówienie przemocy internetowej z uczniami klas V-VIII. Pani mł.asp. Edyta Bołoz przedstawiła odpowiedzialność prawna nieletnich, agresję i przemoc online. Policjanci wyjaśnili pojęcia związane z przemocą w sieci, a także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

W trakcie spotkania podkreślono, że nie wolno stosować przemocy werbalnej, rejestrować filmów i zdjęć bez zgody innej osoby, publikować ośmieszających treści, tworzyć kont anonimowych czy podszywać się pod inne osoby.

Policjanci zwrócili uwagę na zagrożenia internetowe, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań oraz procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Omówiono kategorie zagrożeń, takie jak kontakt z niebezpiecznymi treściami, osobami czy przemocą rówieśniczą (cyberprzemoc).

Pogadanka policjantów ma wpływać na kształtowanie postaw moralnych i społecznych uczniów. Zajęcia są częścią programu profilaktycznego szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Komisariatu Policji w Starym Sączu za wizytę.