Sprawozdanie z realizacji akcji „BohaterON w Twojej szkole”

Uczniowie z klas I–VIII  aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”. W pełni zaangażowali się w różnorodne działania, które miały na celu upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego.  Celem działań było rozwijanie świadomości historycznej młodzieży i propagowanie wartości patriotycznych. Cały projekt wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów, stanowiąc inspirację do dalszych działań edukacyjnych.

Aktywności w klasach I-II

Dzieci z klas I i II nie tylko obejrzały inspirujące filmy, ale również praktycznie zaangażowały się w proces tworzenia kolaży i plakatów. Dzięki temu dzieci wzbogacały swoje umiejętności artystyczne i kreatywność.

Aktywności w klasie VI

W listopadzie uczniowie klasy VI uczestniczyli w zajęciach z wychowawcą z zakresu edukacji historyczno – patriotycznej na temat Powstania Warszawskiego. W oparciu o materiały projektowe przesłane przez fundację przybliżyli sobie historię Powstania Warszawskiego. Najpierw poznali treść opowiadania Magdaleny Górskiej „Iskra nadziei”, którego bohaterką była 11-letnia Janka mieszkająca, w czasach II wojny światowej, w Warszawie przy ul. Złotej. Dzięki prowadzonemu przez dziewczynkę pamiętnikowi mogli poznać wydarzenia sprzed prawie 80 lat. Dowiedzieli się, jak wyglądał 1 sierpnia 1944 oczami rówieśniczki. Poznali czy Iskra (niebieski szmaciany konik uszyty przez babcię Zosię) dawał otuchę w czasach niepokoju.

Uczniowie odkryli także siłę przyjaźni, marzeń i nadziei w życiu człowieka. Pracując indywidualnie oraz w grupach, uczestniczyli w dyskusji na temat wojny oraz dzielili się swoją wiedzą przekazaną przez ich rodziny. Zauważyli, że w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą należy pamiętać, że aktualnie temat wojny nie jest już czymś odległym i zapisanym jedynie na kartach historii. Pod koniec zajęć uczniowie dodatkowo zobowiązali się napisać listy- kilka słów do Kombatantów, w których wyrażą swoją wdzięczność, uznanie i dumę z postawy walczących w obronie stolicy i Polski.

Aktywności w klasie VII

Uczniowie klasy VII omawiali materiały filmowe, skupiając się na wspomnieniach uczestników Powstania Warszawskiego. Dyskusje na temat patriotyzmu przyczyniły się do kształtowania świadomości historycznej i współczesnych postaw patriotycznych. Podsumowaniem było stworzenie „strony gazety”, której treść opierała się na wartościowych materiałach dostarczonych przez autorów projektu.

Aktywności w klasie VIII

Uczniowie klasy VIII, inspirując się filmem Arkadiusza Patera na kanale „Co za historia”, nie tylko zdobywali wiedzę o Powstaniu Warszawskim, ale także w praktyce przekształcali zgromadzone informacje w atrakcyjne infografiki. Ich praca w grupach rozwijała umiejętności zespołowe i wpisywała się w ideę przekazywania historii w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Podczas lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy VIII uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu online z uczniami z Düsseldorfu. Podczas tej konferencji przeprowadzili wywiad z osobą, która po II wojnie światowej została przesiedlona z rodziną do Niemiec. To międzynarodowe doświadczenie, uwiecznione w formie 360 stopni,  rozwijało umiejętności językowe uczniów oraz poszerzało ich horyzonty kulturowe.

Akcja „BohaterON w Twojej Szkole” stała się  wydarzeniem edukacyjnym, które nie tylko „BohaterON w Twojej Szkole”, lecz również znacząco przyczyniło się do rozwijania kompetencji społecznych i historycznych wśród młodego pokolenia.

S.G., K.Dz., A.Sz.

Kolaż obrazków przygotowanych przez uczniów klasy II prezentujących wydarzenia Powstania Warszawskiego

Prace plastyczne przygotowane przez uczniów klasy II

Zrzut ekranu spotkania online z uczniami z Düsseldorfu

Spotkanie online z uczniami z Düsseldorfu

Czterech uczniów klasy 7 pracuje w grupie nad przygotowaniem "Powstańczej gazety"

Tworzenie „Powstańczej gazety” przez uczniów klasy VII

Pięciu uczniów klasy 6 przygotowuje gazetkę ścienną

Uczniowie klasy 6 przygotowują gazetkę ścienną