W dniach 5-7 grudnia uczniowie klasy ósmej przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty organizowanego przez wydawnictwo Operon. Uzyskane przez uczniów wyniki z egzaminów będą zapewne ważną informacją nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli.

Udział w tym egzaminie zapewnia:

– oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (dostarczone przez wydawnictwo Operon arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);

– diagnozę poziomu wiedzy uczniów oraz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia;

– możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych w szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;

uczniowie klasy ósmej podczas egzaminów próbnych