W dniu 18 grudnia 2023 roku odbył się w naszej szkole konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4-8 Prawa i obowiązki uczniów.

Celem Konkursu było propagowanie znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności praw i obowiązków uczniów zawartych w ww. dokumencie szkoły oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

Wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole rozwiązywali w sali komputerowej  identyczny  quiz składający się z 10 pytań. Dodatkowe punkty poszczególne klasy uzyskały za strój galowy obowiązujący w tym dniu.

Pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyła klasa siódma , której serdecznie gratulujemy.  Nagrodą był „dzień bez pytania, kartkówek, sprawdzianu i zadania domowego” w szkole. Datę wybrali sobie sami uczniowie. Zwycięska klasa otrzymała  także drobne upominki.

 

Organizatorami  konkursu były Elżbieta Klag i  Anna Jasiurkowska – Kwaśniewicz.

 

Ośmioro uczniów klasy VIII rozwiązuje test przy komputerze podczas konkursu "Prawa i obowiązki uczniów". Po środku sali stoi nauczycielka organizująca konkurs.

Uczniowie klasy VIII rozwiązują test