Wyróżnienie dla projektu eTwinning

Ubiegłoroczny projekt eTwinning “Deutsch-Polnische Solidaritaet mit der Ukraine” otrzymał Europejską Odznakę Jakości.
Głównym tematem projektu było wspólne  przygotowanie materiałów do nauki języka polskiego i  niemieckiego dla uchodźców z Ukrainy. W aktywności projektowe włączyli się ubiegłoroczni uczniowie klasy 8.
Europejska Odznaka Jakości - certyfikat

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning w Brukseli szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne.

Celem przyznawania Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań. Wyróżnienie jest  dla szkoły potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Kryteria przyznawania Odznaki Jakości
Projekt zgłoszony do Odznaki Jakości musi odznaczać się wysokim poziomem w następujących aspektach:
• trwałość,
• wykorzystanie w projekcie technologii ICT,
• rezultaty i korzyści,
• integracja międzyprzedmiotowa,
• wymiar europejski,
• innowacja/kreatywność,
• ogólna jakość.

Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na portalu eTwinning , a także na mapie szkół dostępnej na głównej stronie portalu.

Gratulacje dla wszystkich uczestników projektu!
C.Ś.