Szkolny Konkurs Języka Angielskiego  i wiedzy o krajach anglojezycznych odbył się  24 stycznia 2024r.

Przystąpiło do niego 21 uczniów z kl. IV – VIII. Uczestnicy mieli do rozwiązania test pisemny na trzech poziomach trudności: klasa IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Zawierał on zadania zamknięte i otwarte sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych, funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz część dotyczącą znajomości krajów anglojęzycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria klasa IV:

I miejsce: Kacper Łabuda

Kategoria klasy V-VI

I miejsce: Jakub Tomasiak

Kategoria klasy VII-VIII

I miejsce: Julia Pierzchała

Osiemnastu uczniów, uczestników konkursu języka angielskiego oraz jedna nauczycielka w sali komputerpowej

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

K.P.