SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

Szkolny Konkurs Matematyczny odbył się  5 lutego 2024r. Do eliminacji przystąpiło 15 uczniów z kl. IV – VIII. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny dostosowany do treści programowych realizowanych na poziomie danej klasy, zawierający zadania o charakterze zamkniętym. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 18 punktów. Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: pani Renata Plata i pani Krystyna Dziedzic.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce

Lena Jagieła kl. IV

Adam Majerski kl. V

II miejsce

Krzysztof Janik kl. IV

Jakub Tomasiak  kl. V

Natalia Kaczor  kl. VI

III miejsce

Nikola Wszołek kl. VII

Czternaście uczniów i dwie nauczycielki stoją przez tablicą interaktywną podczas konkursu matematycznego

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.